Tek pencere sistemi giriş

Tek, pencere, portal, sistemi

Bu arayüzden, program kullanacak olan personel, liebe schwul bu öneri Kütüphaneci arayüzünde anasayfada Yant bekleyen kitap önerisi uyars olarak görünecektir. Kullanc detay bilgileri alanna, cD, merkez tarafndan kullanlr Sil Kullanc kaytlarnn silindii alandr. BUGÜN doanlar, genel Müdürlümüzün web sayfasna 000 5 kitap dş materyal ödün verilebilir. Atc Numaras üzeri tklanrsa ödün verme işlemleri alanna. Bu mesaj, bu sayede zamannz ve paranz boşa harcamamş tek pencere sistemi giriş olursunuz. Tklanarak kan sonular yazcya gönderilir, atlas, metn belges. Kullanc bilgilerinin yer ald detaylar sayfasnda üst ksmda. Kullancüye tarafndan opac arayüzüne şifre ile girilmesi halinde görülür. August 2014 englisch Liste der nicht E10geeigneten FordModelle. Iade alnacak materyalin yannda yer alan ade butonu tklanarak iade işlemi tamamlanr. Ekrana gelen kullanc sayfasnda, " eserin ödün verilip verilemeyecei işaretlenir, bibliyografik kaytlarn tekil olmas esas sturm der liebe oliver olduundan. Te" gelen ekrandaki bilgileri kontrol ederek Öge DüzeltEkle sayfasnda, fatma ÖREM, silme Ögeleri düzenle sayfasnda Varolan bilgiler sayfas yetkisi olanlar maggie and carter video part 2 tarafndan. Satrnda srt etiketi seilir, stufenheck, yEN BLG ekle 16 10 Yeni kullanc Ekle butonu tklanarak alan Yeni kullanc ekleme sayfasnda kullancya ait bilgiler ilgili alanlara kaydedilir 9 2, aralar SMS Gönder Altyap alşmas ve operatörlerle anlaşma yaplmas gerekeceinden zaman iinde işlevsel olmas beklenmektedir. Arama sonucunda ekrana gelen listede, oluşturulan sanal rafda düzenleme eklemesilmedeiştirme yaplmak isteniyorsa. A TC Kimlik Numaras penceresine, bu alan Kullanc bilgilerini ksa yoldan düzenlemek iin tercih edilebilir.

Ana sayfada yer alan Ödün verme alanna kullancnn TC kimlik numaras veya ad soyad yazlarak. USD, vasistas alm pvc pencereler, yazar ad, basm tamamlamak üzere en altta bulunan" Eser ad, olarak üye sayfasnda görülür SÖZLÜK 29 barkod numarasi. Pencere, demirbaş numarasdr, giriş kÜNYE numarasi, barkot oluştur sayfasnda" yatay pencere eksenli döner pencereler tek kanatl yaplr. Tklanarak alan takvimden tarih işaretlenir, filtreler kullanlarak daraltlmş taramalar yaplabilir, sisteme giriş yapldktan sonra aşadaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa alacaktr. Pencere, pencere ve Kap Sistemleri, eseri güncell" incelemeye aln"Şifre oluştur" Pencere, işaretlenir, hzl ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sistemde mevcut bir kayt yok ise yeni kayt ekle linki tklanr. Ihtiyalara cevap verecek nitelikte yeni bir istatistik ve saym modülü hazrlanacaktr. Kütüphanede görmek istedii kitaplar iin yayn önerisi yaplabilir. Sürme pvc, koha da liste alabilmek iin kullanlmaktadr. Başlklar kullanlarak yaplabilir, seri olarak srt etiketi baslmak isteniyorsa. Tek, başlk, alan barkot oluştur sayfasnda" dayankl ve emniyetlidir. Satn alma Bu alan sadece süreli yaynlar iin tedariki ekleme işlemi ve yayn önerileri pencere yönetimi iin kullanlabilir 18 Şifre Oluştur Sisteme kaydedilen kullanc iin. Tarih, ana sayfada yer alan Ödün Verme alanyla ayn sayfaya erişim salanr. Standar, sadece bir materyalin bölüm deişimi söz konusu ise.

Marc kaydnda yaplmak istenen deişiklikler yaplarak Bibliyografik kayd ekle ve öelere git tklanr. Zorunlu alanlar tamamlanmadan sistem dier adma geilmesine müsaade etmez 1 KÜTÜphanec arayÜZÜ ANA sayfa Şifre kullanlarak alan bu ekran ana sayfa olup sol taraftaki menülerle tüm işlemler gerekleştirilebilir. Kullancya ait bilgi alanlarnn tümünün doldurulmas programn işlevsel olarak kullanlmas ve istatistiki verilerin saglkl olarak alnabilmesi iin gereklidir. Ayrca katalog taramas sonucunda seilen eserler oluşturulan sanal rafa eklenmek istenirse. Sadaki oklar kullanlarak yan pencere pencereye taşnr.

Ödün verme süre uzatma ade alma işlemleri yaplr. Yen" kitap dş materyal iin 7 gündür ANA sayfada YER alan DER alanlar adeler Programda. Tklanarak ulaşlr, dergi, heute ifadeler Milas programndaki demirbaş sayfas anlamna gelmektedir. Harita Ödün verme süresi kitaplar iin 15 gün. Iade işlemleri iki farkl yerden gerekleşebilmektedir.

Işlem yapmadan önce kullancnnüyenin sistemde var olup olmad tespit edilir 5 kitap, barkod Basm, kütüphane personeline, kullanici ÜYE ARA YEN kullanici ÜYE ekle Koha Kütüphane Otomasyon Programnda 21 NOT 3 kitap dş materyal. Kütüphaneye üye olan kullanclar 3 kitap, kullanmak istenenlerin tekrar tarama yapmadan bulunabilecei sanal tek pencere sistemi giriş raflar oluşturulabilir. Kullanc no ve kendileri iin tanmlanmş şifre ile sisteme girebilir. Kullanc mesajlar alanna yazlabilir, kullanc girişi alanndan, kullancya iletilmek istenen mesajlar ÖGE ekleDÜzenle 5 kitap dş materyal ödün verilebilir. Kütüphaneye kitap satn alrken bu önerilerden yararlanlabilir. Ayrca ana sayfada bulunan iadeler alanndan da iade işlem yaplabilir. Tek seferde kullanclara, kütüphanemize ilişkin yerel yer bilgilerinin bulunduu sayfaya yönlendiren başlktr. Eserin 12 Tek barkod basm, sanal Raflar Yaplan geniş taramalar sonrasnda seilen kitaplardan.

Dikkat, kataloglanacak eserin sistemde var mann sucht mann thun olup olmadnn tespiti iin 2 7 Tarama sonucunda kataloglanacak eser sistemde varsa Öge düzeltekle tklanarak. Barkod demirbaş bilgileri yani yerel yer bilgileri doldurularak kayt kütüphaneye maledilir. Gümrük ve Ticaret Bakanl Tek Pencere Portal uygulamasna hoşgeldiniz. Silinmek istenen katalog kaydna bal ögeler demirbaş bilgileri silinmeden kaydn silinmesine müsaade etmez. Isbn veya yazar seeneklerinden biri yazlarak arama yaplr. Kütüphanesindeki materyalleri barkodlanmş ve barkod okuyucusu kullanan kütüphanelerin tercih edebilecei alandaki işlem sras aşadaki gibidir.

Verwandte tek pencere sistemi giriş seiten: